Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc

E-książki

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących analiz wydychanego powietrza. Prezentowane wyniki mają na celu próbę znalezienia lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu, a charakterystycznych dla schorzeń płuc. Autor wykorzystał w badaniach...

Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Księga kancelaryjna A4/P 700-B, Dziwne Losy Jane Eyre, Przesady, Biały podgrzewacz olejowy z drewna i ceramiki, On Screen Upper-Intermediate B2 Workbook Grammar Book Key, Apokalipsa + DVD, Praktyczna improwizacja, Ja i mój tata, Rubieże imperium: Kraniec nadziei, Bardzo wesołe zagadki z całego świata, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 80/2010, Gazeta Wyborcza - Poznań 290/2011, Fakt 26/2015, Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat, Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich, Psychologia Społeczna nr 1(1)/2006, Wilki wyszły w step, Szczyrk i okolice mapa turystyczna 1:25 000, Silos na paszę
Elementy