Co powinienieś wiedzieć o Biblii, Jezusie, Ziemi Świętej. PAKIET

Religia i religioznawstwo

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O BIBLII Kolorowe ilustracje jak zmieniające się krajobrazy w czasie wędrówki oprowadzają czytelnika po niezwykłym świecie Biblii, tekst zaś wiedzie go chronologicznie w głąb historii, geografii oraz w sytuację społeczną miejsc, w których rozgrywają się...

Silos na paszę, Szczyrk i okolice mapa turystyczna 1:25 000, Wilki wyszły w step, Psychologia Społeczna nr 1(1)/2006, Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich, Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat, Fakt 26/2015, Gazeta Wyborcza - Poznań 290/2011, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 80/2010, Bardzo wesołe zagadki z całego świata, Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka, Komunikowanie w ochronie zdrowia, Gazeta Wyborcza - Kraków 2/2017, Encyklopedia pszczelarska, Gazeta Wyborcza - Kielce 239/2013, Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka, Chórzystki, Szalone fantazje Odcięci od świata, Długopis Elegant - Super Wujek, Sam czytam Wywrotka
Elementy