Dzieła egzegetyczne

Religia i religioznawstwo

Informacje

zarządzanie najmem kraków

Komentarz do Listów do Efezjan, do Galatów i do Filipian.Jest to pierwsze wydanie dzieł Wiktoryna w języku polskim. Autor prezentuje zarządzanie najmem kraków typ egzegezy literalno-metafizycznej bez odwoływania się do alegorii. W wyjaśnianiu Czytelnikowi myśli św. Pawła Wiktoryn korzysta ze swej szerokiej wiedzy...

Cena: 33,12
Dostępność: dostępny do tygodnia