I ty zostaniesz Demostenesem

Nauki humanistyczne

Po stłumieniu buntu niemieckich mieszczan w stołecznym Krakowie Władysław Łokietek zarządził ostre represje wobec jego uczestników. Zastosowano przy tym osobliwy test polskości #8211; ścinano głowę każdemu, kto nie potrafił poprawnie wymówić słów: soczewica, koło, miele, młyn....

Gazeta Wyborcza - Łódź 46/2013, Z listu do Teofila Lenartowicza (23.01.1856), Marziale herszt zbójców, Kurier Poranny 62/2016, Szklany człowiek, Taryfikator mandatów i punktów karnych 2016, Teatr w Polsce 2011, Gazeta Wyborcza - Szczecin 42/2017, Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich Tom 2, Kraina Lodu Olaf - plakat, Marzyciele i pokutnicy, Sport 117/2013, Cudza maska audiobook, Gazeta Wyborcza - Kraków 210/2015, Ontoelektronika, Chcemy dobrze czytać i pisać klasa 1-3 część 2, Kolorowanka Disney Księżniczka /SSC-1/, Dziennik Gazeta Prawna 182/2013
Elementy