Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat

Regiony

Książka Bartłomieja Sali Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat jest pierwszą publikacją na temat jeziorek górskich w Polsce. Oprócz przedstawienia danych geograficznych autor opisał również znajdujące się w pobliżu budynki, pomniki, przypomniał wybitne...

Fakt 26/2015, Gazeta Wyborcza - Poznań 290/2011, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 80/2010, Bardzo wesołe zagadki z całego świata, Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc, Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Księga kancelaryjna A4/P 700-B, Dziwne Losy Jane Eyre, Przesady, Biały podgrzewacz olejowy z drewna i ceramiki, Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich, Psychologia Społeczna nr 1(1)/2006, Wilki wyszły w step, Szczyrk i okolice mapa turystyczna 1:25 000, Silos na paszę, Co powinienieś wiedzieć o Biblii, Jezusie, Ziemi Świętej. PAKIET, Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka, Komunikowanie w ochronie zdrowia, Gazeta Wyborcza - Kraków 2/2017, Encyklopedia pszczelarska
Elementy