Komunikowanie w ochronie zdrowia

Książki naukowe i popularnonaukowe

W książce zaprezentowano szereg zagadnień związanych z nową dyscypliną z zakresu nauk społecznych, jaką jest komunikacja zdrowotna (health communication). Autorzy przedstawili główne zagadnienia odnoszące się do mediów i komunikowania w kształtowaniu postaw pacjentów oraz form...

Percepcja siebie i własnej sytuacji życiowej przez wychowanków domu dziecka, Co powinienieś wiedzieć o Biblii, Jezusie, Ziemi Świętej. PAKIET, Silos na paszę, Szczyrk i okolice mapa turystyczna 1:25 000, Wilki wyszły w step, Psychologia Społeczna nr 1(1)/2006, Uniwersytet według dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji akademickich, Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat, Fakt 26/2015, Gazeta Wyborcza - Poznań 290/2011, Gazeta Wyborcza - Kraków 2/2017, Encyklopedia pszczelarska, Gazeta Wyborcza - Kielce 239/2013, Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka, Chórzystki, Szalone fantazje Odcięci od świata, Długopis Elegant - Super Wujek, Sam czytam Wywrotka, Gazeta Wyborcza - Lublin 275/2012, Pakiet Angielski dla średnio zaawansowanych: \"A Month In Brighton\" + \"Holiday Travels\" + \"Czasy gramatyczne\"
Elementy