Kubuś Pancerka Powstańczej Warszawy

Broń, technika wojskowa

Informacje

6 sierpnia 1944 roku Dowódca Armii Krajowej wysłał do Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie depeszę o uruchomieniu przez oddziały podległe mu w Warszawie 5 czołgów i liczbę tę można określić jako prawdopodobną. W czasie Powstania oddziały Armii Krajowej wprowadziły...

Cena: 18,75
Dostępność: dostępny od ręki