Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920

Listy

Informacje

Z frontu litewsko-białoruskiego oficera sztabowego gen. Szeptyckiego i Sikorskiego do świeżo poślubionej żony.Relacje przeplatane listami ze zdobycia Lidy, Wilna, bojów w obronie Brześcia Litewskiego, opinie o dowódcach i podkomendnych.

Cena: 25,94
Dostępność: dostępny do tygodnia