Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

Historia

Informacje

woskowanie samochodów

Temat pracy został wybrany trafnie, dotyczy on problematyki ważnej poznawczo, a w polskiej nauce historycznej nieczęsto poruszanej. woskowanie samochodów Wykazy spożytkowanych źródeł oraz wielojęzycznej literatury przedmiotu robią wrażenie i dowodzą dużego oczytania. Autorka wymienia także istniejące...

Cena: 26,91
Dostępność: dostępny do tygodnia