Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

kredyty hipoteczne olsztyn

`Profilaktyka społeczna i probacja stanowią ważny obszar ograniczania rozmiarów przestępczości i neutralizacji czynników generujących zachowania kredyty hipoteczne olsztyn odbiegające od norm społecznych. W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań...

Cena: 43,43
Dostępność: dostępny do tygodnia