Traktat Lizboński

Historia

Informacje

busy z anglii do polski

Przedmiotem monografi i są aspekty polityczne reformy ustrojowej Unii Europejskiej, skodyfi kowanej w traktacie lizbońskim. Traktat ten został podpisany busy z anglii do polski 13 grudnia 2007 r. przez szefów państw lub rządów oraz ministrów spraw zagranicznych dwudziestu siedmiu krajów członkowskich Unii...

Cena: 9,10
Dostępność: dostępny od ręki